automatisch documenten anonimiseren met anonimiseringssofware

Automatisch documenten anonimiseren software

In dit digitale tijdperk waarin de verwerving en verwerking van informatie veelal geautomatiseerd gebeurt, is eenvoudige automatisch documenten anonimiseren software steeds belangrijker geworden. De informatiestromen zijn in de afgelopen decennia enorm toegenomen en complexer geworden. Hieronder leggen we uit waarom.

Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken van klanten, personeel of andere personen uit de EU. De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens en dat deze alleen verzameld mogen worden met een gerechtvaardigd doel.

Steeds vaker worden informatiestromen van verschillende bronnen samengevoegd en gecentraliseerd (denk aan gemeentelijke of overheidsinstanties of het Kadaster). Dit maakt het leven van burgers makkelijker, omdat de juiste informatie op één plek te vinden is. Maar het bundelen van de gegevens uit verschillende bronnen vergt een hoop expertise om dit veilig te doen.

Voldoen aan de AVG

Organisaties schakelen steeds vaker andere organisaties in om persoonsgegevens voor hen te verwerken. De beveiliging van de gegevensverwerking moet daarom adequaat zijn. Niet alle gegevens mogen zomaar zichtbaar of vindbaar zijn. Voor privacygevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld ras, gezondheid en geloofsovertuiging gelden extra strenge regels. Ook gegevens die naar een individu herleid kunnen worden (zoals namen, BSN-nummers, e-mailadressen of NAW-gegevens) moeten snel kunnen worden verborgen of verwijderd.

Een bedrijf of instantie mag niet zomaar gegevens over jou bewaren. Met het recht op vergetelheid mag jij als burger de informatie opvragen die een bedrijf of instantie van jou heeft en de opdracht geven om jouw gegevens te wissen.

Anonimiseren met software

Het bewerken van duizenden documenten om te voldoen aan de AVG vergt veel tijd en daarbij dus geld. Met anonimiseersoftware kun je snel en eenvoudig persoonsgegevens verwijderen uit verschillende type documenten. Automatisch documenten anonimiseren wordt een fluitje van een cent omdat met behulp van slimme algoritme de gegevens automatisch worden afgelakt. Met deze handige oplossing voldoe je snel en gemakkelijk aan wet- en regelgeving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *